KU Leuven

Multiple industries

5,195 followers

Wetenschappelijk medewerker - onderzoek over de Vlaamse sociale bescherming, over BelRAI en over het zorgbudget voor ouderen at KU Leuven

Wetenschappelijk medewerker - onderzoek over de Vlaamse sociale bescherming, over BelRAI en over het zorgbudget voor ouderen

(ref. BAP-2020-514) Laatst aangepast : 1/07/2020
LUCAS KU Leuven zoekt een wetenschappelijk medewerker voor onderzoek over de Vlaamse sociale bescherming en persoonsvolgende financiering in de vorm van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. LUCAS is het interdisciplinair kenniscentrum van KU Leuven op het gebied van zorg en welzijn. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is een interuniversitair en interdisciplinair consortium dat beleidsgericht onderzoek uitvoert in opdracht van de Vlaamse overheid (www.steunpuntwvg.be).
Website van de eenheid
Functie
Je werkt onder leiding van een projectleider in een team dat studies verricht over de Vlaamse sociale bescherming aan een project over het gebruik van de BelRAI Screener en het BelRAI Sociaal Supplement voor het recht op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Je analyseert kwantitatieve data die door diensten in het veld worden aangeleverd, je voert interviews uit met ouderen die een aanvraag doen en je schrijft een wetenschappelijk eindrapport met aanbevelingen voor de Vlaamse overheid.
Profiel
 • Je hebt een licentiaats- of masterdiploma in de Humane of Biomedische wetenschappen.
 • Je hebt je tijdens je studies onderscheiden.
 • Je bent beslagen in kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
 • Je bent nieuwsgierig en geboeid door dit ambitieuze thema.
 • Je hebt een wetenschappelijke en vlotte schrijfstijl.
 • Je bent contactvaardig en kan kennis op een aangename en duidelijke manier overbrengen.
 • Je bent een constructieve teamspeler die openstaat voor multidisciplinaire feedback.
 • Je bent enthousiast, een doorzetter en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je bent zelfstandig en flexibel, beschikt over een goed organisatievermogen waardoor korte deadlines halen geen probleem is.
 • Je weet structuur aan te brengen in een veelheid aan informatie.
 • Je hebt kennis van of bent bereid je in te werken in BelRAI en de Vlaamse sociale bescherming.

Aanbod
 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling tot eind juni 2021. Bij gunstige evaluatie kan je contract afhankelijk van de financiële middelen verlengd worden.
 • Een werkomgeving als “lerende organisatie” waarin je verschillende zorgdomeinen en onderzoeksmethoden beter leert kennen.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen via het mailadres lucas@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 10/08/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
 • Sollicitatieprocedure
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Loopbaanmogelijkheden

Remember to mention that you found this position on CareerGate KU Leuven