KU Leuven

Multiple industries

5,195 followers

Kweekvlees: cel differentiatie en weefselengineering at KU Leuven

Dit onderzoek wordt gevoerd in een samenwerking tussen UGent (faculteit bio-ingenieurswetenschappen - Prof. S. De Smet, Prof. K. Dewettinck, Prof. J.

Van Camp, Prof. J. Dewulf, Prof. W. Verbeke, Prof. B. Sas; faculteit diergeneeskunde - Prof. C. De Schauwer en Dr. B. Devriendt; faculteit geneeskunde - Prof. J. van Hengel: faculteit wetenschappen – Prof. S. Van Vlierberghe) en KU Leuven campus Kortrijk (Tissue Engineering Lab - Prof. L. Thorrez).

Project

 • We verwelkomen kandidaturen voor een doctoraatspositie binnen een project waarin productie van kweekvlees wordt onderzocht.
 • Cellulaire landbouw is een veelbelovende ontwikkeling om duurzaam bij te dragen tot de toenemende voedselvraag. Kweekvlees krijgt in dit verband groeiende aandacht. Evenwel is er vandaag geen wetenschappelijke evidentie dat spieren in vitro kunnen gemaakt worden equivalent aan vlees als nutriënt- en structuurrijk voedingsmiddel. Binnen dit project pakken we verschillende uitdagingen aan. Vooreerst is het een uitdaging om een geschikt celtype te bekomen dat in staat is tot voldoende proliferatie en robuuste differentiatie. Volwassen spier voorlopercellen hebben een zeer goede differentiatiecapaciteit, maar beperkte proliferatiecapaciteit, terwijl mesenchymale en embryonale stamcellen het omgekeerde gedrag vertonen. We zullen de proliferatie- en differentiatiecapaciteit van deze drie celtypen vergelijken en verbeteren, om een overwogen keuze van celtype toe te laten voor spiervezelvorming.Ten tweede zal een ‘slimme matrix’ ontwikkeld worden, met voedingsgeschikte componenten die bijdragen aan textuur, smaak en een goed nutritioneel profiel. Dit omhelst de gepaste keuze van materialen, hetgeen wederzijds afhankelijk is van de gebruikte technologieën om een 3D structuur te maken. Fysicochemische stabiliteit, mogelijkheid om gestructureerd vet te incorporeren en celoverleving zullen op deze matrices onderzocht worden. De beste matrices zullen getest worden op hun vermogen om spierceldifferentiatie te ondersteunen. Deze inzichten zullen vervolgens gebruikt worden om spiervezelgrootte te doen toenemen en in vitro spierontwikkeling in een 3D architectuur te bestuderen. Ook zal onderzocht worden hoe de opbouw van contractiele eiwitten kan gestimuleerd worden. Dit project zal een grondige wetenschappelijke basis en beoordeling van sleuteltechnologieën opleveren om de kennis in dit domein te verhogen en geïnformeerde keuzes te maken voor downstream valorisatiestrategieën.
 • In het kader van dit project worden 4 doctoraatsstudenten en 1 postdoc gerecruteerd. Drie van de 4doctoraatsstudenten zullen samenwerken op de technologische uitdagingen.Twee doctoraatstudenten zullen zich voornamelijk focussen op het cel-gerelateerde luik, terwijl één doctoraatstudent zich zal verdiepen in de ontwikkeling van de slimme matrix en vetstructurering.
 • Een continue uitwisseling en samenwerking binnen het onderzoeksteam zal cruciaal zijn gezien de interdisciplinariteit van het onderzoek. Het onderzoek dient zich te vertalen in nieuwe wetenschappelijke inzichten die leiden tot publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften, valorisatie van de ontwikkelde technologieën (bvb. via patenten) en een doctoraat. Er wordt ook een beperkte inzet in het universitair onderwijs verwacht (oefensessies, practica).

Profiel

 • Je bent houder van een diploma van master bio-ingenieurswetenschappen, master biochemie & biotechnologie, master biomedische wetenschappen, master diergeneeskunde, master biologie, master chemie, master biomedische ingenieurswetenschappen, master geneeskunde of gelijkwaardig.
 • Je hebt interesse in weefselengineering
 • Je bent kritisch en analytisch aangelegd
 • Je hebt zin voor initiatief
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken
 • Je beschikt over goede plannings- en organisatievaardigheden
 • Je hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek om een doctoraatstitel te behalen.
 • Je houdt van een uitdaging en geeft niet op.
 • Omdat dit een samenwerking is tussen de KULeuven-Kortrijk en diverse faculteiten aan de UGent bent u flexibel naar werkplaats toe
 • Pluspunt: je hebt ervaring met het uitvoeren van celculturen, materiaalontwikkeling, bioprinten en/of electrospinnen.

 

Remember to mention that you found this position on CareerGate KU Leuven